Diagnostiniai testai įstojusiems į KK studentams -skirti įvertinti pradines IT žinias. Baigus IT dalyko studijas kolegijoje -galima pakartotinai atlikti testus ir įsivertinti žinias.