Programa skirta pedagogų, kolegijos dėstytojų taisyklingos kalbos vartosenos įgūdžiams stiprinti, kadangi dėstytojų kalba yra pavyzdys studentams ir visiems su jais bendraujantiems ir nuo dėstytojo gebėjimo reikšti savo mintis, bendrauti su kolegomis, studentais ir socialiniais partneriais, priklauso, ne tik jo paties, bet ir visos mokymo institucijos įvaizdis.