Kurso trukmė: 180 min.
Instruktorius: Marius Kaklauskas

Nuotolinio mokymosi kursas skirtas susipažinti su nuotolinių sinchroniniu mokymusi, jo galimybėmis: nuotolinio mokymosi dalyviais ir jų poreikiais, nuotolinio mokymosi panaudojant vaizdo konferencijas organizavimo būdais, technologiniais poreikiais efektyviai mokymosi aplinkai užtikrinti.

Kurso metu demonstruojama nuotoliniomokymosi metu naudojama vaizdo konferencijų techninė įranga, aptariamos priemonės reikalingos nuotolinio mokymo kursų organizavimui, aptariami nuotolinio mokymosi dalyviai, pademonstruojama kokias klaidas daro pranešėjai vaizdo konferencijų metu.