Bolonijos proceso medžiaga

Seminaras skirtas supažindinti dėstytojus su e-mokymo kokybės valdymu pasinaudojant studentų ir kolegų vertinimais bei savianalize. Seminaro metu paaiškinamas e-mokymo kokybės užtikrinimo procesas, naudojamos priemonės. Paaiškinami e-mokymo kokybės vertinimo kriterijai, kaip įvertinti kokybę, atlikti vertinimų analizę ir pasirengti mokymo ir kurso kokybės tobulinimo veiklos planą. Praktinėje seminaro dalyje pateikiamas viso e-mokymo kokybės ciklo pavyzdys, dėstytojams pateikiamos užduotys kokybės tobulinimo veiklos planui pasirengti.

Seminaro trukmė: 45 min. (90 min. su praktinėmis užduotimis)

Pagrindinės informacinių technologijų sąvokos. Kompiuterio naudojimas ir bylų tvarkymas. Tekstų tvarkymas. Skaičiuoklės. Duomenų bazės. Pateikčių rengimas. Informacija ir komunikacija.

Mišrus kursas. Mišraus kurso planavimas. Medžiagos rengimas. Kurso diegimas.

Kurso trukmė: 180 min.
Seminaro metu supažindinama su e-modulio mokymosi ir metodinės medžiagos sandara. Apžvelgiama mokymosi medžiagos planavimo eiga, mokymo turinio struktūra, mokymo ir mokymosi tikslų formulavimas, mokymosi medžiagos kokybės vertinimas. Mokoma parinkti e-priemones, atitinkančias besimokančiojo veiklą.

Seminaro trukmė: 90 min. su praktinėmis užduotimis

IKT mokymų tikslas. Supažindinti su MS Excel praktinio taikymo galimybėmis

Studijų valdymo sistema PeopleSoft.

Kurso trukmė: nuo 1 iki 3 dienų
Kursas skirtas supažindinti su virtualios mokymosi aplinkos Moodle galimybėmis: teikiamo kurso sudarymu, struktūra, formatais, kurse reikalingų resursų panaudojimu, testų, užduočių, pratimų ir veiklų paskelbimu, testų sudarymo priemonėmis; kurso administravimu: kurso aplinkos nustatymais, studentų grupių sudarymu, studentų veiklų įvertinimu, studentų aktyvumo analize; kurso dalyvių komunikavimo priemonėmis: pokalbių forumais, asmeninių žinučių siuntimu, vidinio pašto sistema.

Kurso metu išmokstama prisijungti prie virtualios aplinkos, panaudoti aplinkos elementus, teikti ir koreguoti kurso medžiagą, naudotis kurso administravimo priemonėmis, pokalbių svetaine ir vidinio pašto paslauga.

Kurso trukmė: 360 min.

Seminaras skirtas supažindinti dėstytojus suvirtualios mokymosi aplinkos Moodle galimybėmis: galimais kurso formatais ir kurso administravimu, įvairiomis teorinės medžiagos talpinimo formomis, kalendoriumi ir veiklos planavimu, užduočių, klausimynų, žodynėlių sudarymu, jau turimų testų, kontrolinių, egzaminų paskelbimu. Taip pat atskleidžiamos studentų ir dėstytojų tarpusavio bendravimo (asmeninės žinutės, forumai, socialinis paskaitų formatas), studentų aktyvumo analizės galimybės, studentų vertinimo skalės ir būdai. Pagrindinis seminaro akcentas – vizualiai pateikti VMA (virtualios mokymosi aplinkos) galimybes.

Seminaro trukmė: 45 min. (90 min. su praktinėmis užduotims)