DEMONSTRACINIS PAVYZDYS - Studijų programa skirta susipažinti su firminiais ženklais ir firminiu stiliumi, firminio stiliaus pritaikymu, kuriant trimačius ženklus ar parodos ekspoziciją.

Instruktorius: Margarita

Stengsimės upažindinti studentus su šiuolaikinėmis informacinemis technologijomis, išmokyti jas kūrybingai panaudoti.
Diagnostiniai testai įstojusiems į KK studentams -skirti įvertinti pradines IT žinias. Baigus IT dalyko studijas kolegijoje -galima pakartotinai atlikti testus ir įsivertinti žinias.
Kurso trukmė: 180 min.
Instruktorius: Marius Kaklauskas

Nuotolinio mokymosi kursas skirtas susipažinti su nuotolinių sinchroniniu mokymusi, jo galimybėmis: nuotolinio mokymosi dalyviais ir jų poreikiais, nuotolinio mokymosi panaudojant vaizdo konferencijas organizavimo būdais, technologiniais poreikiais efektyviai mokymosi aplinkai užtikrinti.

Kurso metu demonstruojama nuotoliniomokymosi metu naudojama vaizdo konferencijų techninė įranga, aptariamos priemonės reikalingos nuotolinio mokymo kursų organizavimui, aptariami nuotolinio mokymosi dalyviai, pademonstruojama kokias klaidas daro pranešėjai vaizdo konferencijų metu.


[Čia turėtų būti kurso apimtis kreditais] [Čia turėtų būti kurso anotacija]