Studentai susipažins su medicinos etikos pagrindinėmis sąvokomis,vertybinėmis nuostatomiis.Susies slaugos etiką su kitomis mokslo sritimis sprendžiant etines problemas.Nagrinės profesinės etikos ir elgesio kultūros problemas,etikos kodeksus ir normas.Susipažins su pacientų teisėmis, konfidencialumo principais.Mokysis atskirti etines problemas, vertins bendravimo ir tarpkultūrinės komunikacijos igūdžių svarbą,pritaikys efektyvius konfliktų sprendimo būdus.

Čia rasite informaciją apie praktikos vietas, ataskaitų formas, baigiamųjų darbų rengimo nuorodas ir t.t.

2 kreditai

Kursas skirtas farmakotechn