Konkurso organizatoriai - Kauno kolegijos Technologijų ir kraštotvarkos fakulteto Maisto technologijos katedra (Lietuva) kartu su Valachijos universiteto Aplinkos inžinerijos ir maisto mokslo fakultetu (Rumunija).
Konkurso tikslas - skatinti studentų kūrybiškumą, savarankiškumą, plėtoti profesinius jų gebėjimus maisto technologijos ir saugos srityse, bendradarbiaujant su Lietuvos ir užsienio aukštosiomis mokyklomis.